A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron

TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00006

Kedvezményezett neve: Kapuvár Városi Önkormányzat
Projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron
Projekt azonosítószám: TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00006

A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron című és TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00006 azonosító számú projekt az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra.

A projekt kezdő időpontja: 2018. szeptember 1.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. május 29.

A Projekt összköltsége 49.999.763 Ft.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 49.999.763 Ft.

Kapuvár Városi Önkormányzat célul tűzte ki a helyi közösség fejlesztését. A tervezett programok célja a helyi identitás és kohézió erősítése érdekében közösségfejlesztő programok megvalósítása. A tervezett projekt megvalósításával hozzájárul a település közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése cél eléréséhez.

A projekt részcéljai:
A tervezett beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település, települési közösségek életében.

Kérdőív a helyi közösség fejlesztésével kapcsolatban

Kérdőív a helyi közösség fejlesztésével kapcsolatban

  • 2019-05-23 11:52:12
A pályázat megvalósítása érdekében szeretnénk megkérdezni a lakosság véleményét a településről, a felmerülő problémákról, értékekről.   A kérdőív itt elérhető

bővebben...